19 January 2018

2018 - RM500 BAKAL JADI MILIK ANDA

2018 - RM500 BAKAL JADI MILIK ANDA

Dengan simpanan bersih SSPN1M minimum RM500, anda akan menerima simpanan PERCUMA RM500 dalam akaun SSPN1M anda.

Skim Simpanan Pendidikan Nasional 1Malaysia adalah penjenamaan semula Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) yang disediakan oleh PTPTN.

Produk SSPN1M-i dan SSPN1M-i Plus dahulunya dikenali sebagai SSPN-i dan SSPN-i Plus.

Untuk membuat pembukaan akaun bagi SSPN1M-i Plus boleh dibuat melalui ONLINE  di https://sspniplusonline.ptptn.gov.my/sspniplusonline/?id=000003913.

ADA PERSOALAN SSPN1M ?
1. Apakah yang dimaksudkan dengan SSPN1M?
SSPN1M adalah Skim Simpanan Pendidikan Nasional 1 Malaysia yang dijenamakan semula daripada produk simpanan PTPTN. SSPN1M terdiri daripada SSPN1M-i yang dahulunya dikenali sebagai SSPN-i dan SSPN1M-i Plus atau dahulunya dikenali sebagai SSPN-i Plus. Walaupun dengan penjenamaan ini, ciri-ciri produk masih sama dan kekal relevan untuk penabungan pendidikan anak-anak.

2. Apakah insentif Geran Sepadan RM500?
Insentif Geran Sepadan RM500 atau GS500 adalah insentif daripada Bajet 2018 yang diberikan secara percuma bernilai RM500.
3. Bilakah pelaksanaan insentif GS500 bermula?
Pelaksanaan insentif GS500 adalah mulai 1 Januari 2018 sehingga 31 Disember 2018, tertakluk kepada peruntukan RM250 juta atau 500,000 akaun terawal (first come, first serve basis).
4. Siapakah yang layak menerima insentif GS500?
Insentif GS500 layak diberikan kepada pendeposit seperti berikut:
 1. Mempunyai akaun SSPN1M yang dibuka untuk penerima manfaat;
 2. Penerima manfaat (pada tahun 2018) mestilah:
 • berumur tujuh (7) hingga dua belas (12) tahun; atau
 • sedang belajar di sekolah rendah
5. Di manakah pendeposit boleh membuka akaun/ menambah simpanan SSPN1M?
Akaun SSPN1M boleh dibuka/ ditambah secara online dengan melayari laman web PTPTN, www.ptptn.gov.my, di kaunter cawangan PTPTN atau melalui ejen-ejen sah yang telah dilantik, tertakluk kepada syarat-syarat pembukaan akaun yang telah ditetapkan.  Selain itu. pembukaan SSPN-i Plus turut dibuat melalui ONLINE  di https://sspniplusonline.ptptn.gov.my/sspniplusonline/?id=000003913.

6. Adakah terdapat pengecualian khusus untuk syarat-syarat pembukaan akaun SSPN1M bagi mendapatkan insentif ini? Sebagai contoh, kelonggaran syarat pembukaan akaun kepada warganegara asing yang bekerja di Malaysia.
Tiada. Syarat-syarat pembukaan akaun SSPN1M masih kekal sebagaimana sedia ada.

7. Adakah akaun baharu perlu dibuka jika penerima manfaat telah mempunyai akaun SSPN1M?
Tidak perlu.

8. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan insentif GS500?
Pendeposit perlu membuat simpanan bersih sekurang-kurangnya RM500.00 dalam produk yang sama di dalam tahun 2018 (tidak termasuk jumlah takaful bagi SSPN1M-i Plus).
Contoh:
Penerima Manfaat
Keterangan
SSPN1M-i
SSPN1M-i Plus
Catatan
1
Simpanan
500
-
Layak GS500
2
Simpanan
-
500
Layak GS500
3
Simpanan
200
300
Tidak layak GS500

9. Adakah permohonan perlu dibuat untuk mendapatkan GS500?
Tidak perlu kerana insentif GS500 akan diberikan secara automatic.
10. Bilakah insentif GS500 ini diberikan?
Insentif GS500 ini akan diberikan pada penghujung bulan yang sama setelah jumlah simpanan bersih mencecah RM500, tertakluk kepada peruntukan RM250 juta atau 500,000 akaun terawal (first come, first serve basis).Pendeposit boleh menyemak penyata simpanan mulai 10 haribulan berikutnya di Portal Rasmi PTPTN atau menghubungi talian Careline 03-2193 3000 untuk info lanjut.
11. Adakah pendeposit layak mendapat perlindungan takaful berkelompok secara percuma sekiranya jumlah simpanan di dalam SSPN1M-i telah mencecah RM1,000 termasuk RM500 daripada insentif GS500?
Layak.
12. Adakah pendeposit layak menerima insentif GS500 sekiranya telah mengeluarkan wang sebanyak RM500 dari akaun SSPN1M-i dan membuat penambahan simpanan ke dalam akaun SSPN1M-i Plus sebanyak RM500 bagi penerima manfaat yang sama?
Tidak layak kerana simpanan bersih terkumpul tidak mencukupi RM500.
Contoh:
Penerima Manfaat
Keterangan
SSPN1M-i
SSPN1M-i Plus
Catatan
1
Pengeluaran
500
-
Tidak layak GS500

13. Adakah pendeposit layak menerima insentif GS500 sekiranya telah mengeluarkan wang sebanyak RM500 dari akaun penerima manfaat pertama dan membuat penambahan simpanan RM500 ke dalam akaun penerima manfaat kedua yang berumur tujuh (7) hingga dua belas (12) tahun?
Tidak layak kerana simpanan bersih pendeposit tidak mencukupi RM500.
Contoh:
Keterangan
Penerima Manfaat 1
Penerima Manfaat 2
Catatan
Pengeluaran
500
-
-
Simpanan
-
500
Tidak layak GS500

14. Bagi situasi di soalan no.13, bagaimanakah caranya agar pendeposit layak menerima insentif GS500?
Pendeposit layak menerima insentif GS500 sekiranya membuat simpanan sebanyak RM1,000 ke akaun penerima manfaat kedua.
Keterangan
Penerima Manfaat 1
Penerima Manfaat 2
Catatan
Pengeluaran
500
-
-
Simpanan
-
1,000
Layak GS500

15. Seorang penerima manfaat mempunyai 2 akaun yang dibuka oleh ibu dan bapa. Adakah kedua-dua akaun layak menerima GS500 jika semua syarat telah dipenuhi?
Tidak. Seorang penerima manfaat hanya layak menerima sekali insentif GS500 sahaja. Keutamaan pemberian insentif ini adalah kepada akaun yang terlebih dahulu mencapai simpanan bersih RM500
16. Pendeposit yang mempunyai lebih dari seorang penerima manfaat yang berumur tujuh (7) hingga dua belas (12) tahun dalam tahun 2018. Adakah kesemua penerima manfaat tersebut layak menerima insentif GS500?
Layak. Insentif diberikan kepada setiap penerima manfaat yang memenuhi syarat yang ditetapkan.
17. Sekiranya penerima manfaat telah menerima insentif GS50 pada tahun 2017, adakah masih layak menerima insentif GS500 bagi tahun 2018?Layak kerana melibatkan insentif yang berbeza.
18. Adakah pembukaan akaun/ tambahan simpanan melalui wang sumbangan juga layak menerima insentif GS500?
Layak, sekiranya jumlah simpanan bersih mencukupi RM500.
19. Bolehkah insentif GS500 ini dikeluarkan?
Insentif GS500 boleh dikeluarkan apabila penerima manfaat mencecah umur 18 tahun.
20. Bolehkah simpanan selain insentif GS500 dikeluarkan sebelum penerima manfaat mencecah umur 18 tahun?
Boleh dengan syarat baki minimum mestilah sekurang-kurangnya RM1,000 termasuk insentif GS50.Contoh:Pendeposit mempunyai baki simpanan sebanyak RM2,000 dan telah menerima insentif GS500. Keseluruhan simpanan adalah sebanyak RM2,500. Pendeposit dibenarkan membuat pengeluaran maksimum sebanyak RM1,500.
21. Adakah insentif GS500 boleh dipindahkan ke akaun penerima manfaat yang lain?
Tidak boleh. Insentif GS500 adalah milik penerima manfaat secara individu dan tidak boleh dipindah milik ke penerima manfaat yang lain walaupun di bawah pendeposit yang sama.
22. Jika pendeposit berhasrat untuk membuat penutupan akaun sebelum penerima manfaat mencecah umur 18 tahun, adakah insentif GS500 boleh dikeluarkan bersama?
Tidak boleh. Insentif GS500 akan ditarik balik sekiranya pendeposit melanggar terma dan syarat yang ditetapkan dan amaun penutupan hanya tertakluk kepada jumlah simpanan dan dividen sahaja.
23. Apa yang berlaku kepada GS500 sekiranya pendeposit atau penerima manfaat meninggal dunia sebelum penerima manfaat mencecah umur 18 tahun?
Apabila berlaku kematian ke atas:
 1. Pendeposit : Semua akaun di bawah nama pendeposit perlu ditutup dan layak menerima GS500.
 2. Penerima manfaat : Akaun penerima manfaat perlu ditutup dan layak menerima GS500.
24. Adakah insentif GS500 layak dividen?
Layak.

25. Adakah insentif GS500 layak mendapat pengecualian cukai?
Tidak layak. Insentif GS500 merupakan geran daripada kerajaan dan bukanlah simpanan daripada pendeposit.

Nota: Amaun simpanan SSPN1M-i Plus adalah merujuk kepada bahagian simpanan sahaja tanpa mengambilkira bahagian takaful.

https://sspniplusonline.ptptn.gov.my/sspniplusonline/?id=000003913.

30 July 2017

SSPN-i Plus : Pelan simpanan dengan perlindungan takaful yang murah dan komprehensi

SSPN-i Plus merupakan satu skim atau pelan simpanan yang direka oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) untuk penabungan bagi tujuan pendidikan tinggi. SSPN-i Plus ditambahbaik daripada SSPN-i sedia ada dengan perlindungan takaful yang murah dan komprehensif. SSPN-i Plus menggunapakai konsep simpanan secara komitmen bulanan dan jumlah simpanan adalah bergantung kepada pakej yang dipilih.


Keistimewaan:
 1.  Patuh syariah. 
 2.  Pelepasan taksiran cukai pendapatan keatas simpanan bersih tahun semasa sehingga RM12,000.00 setahun. 
 3.  Komitmen serendah RM 30.00 sebulan. 
 4.  Manfaat bagi Kematian/ Ilat kekal( kemalangan) sehingga RM 1 000 000.00. 
 5.  Tiada pemeriksaan kesihatan. 
 6.  Kadar dividen yang kompetitif dan dikecualikan daripada cukai pendapatan. 
 7.  Khairat kematian termasuk pasangan dan 3 orang anak. Layak memohon pembiayaan pendidikan. 
 8.  Simpanan dijamin oleh Kerajaan.
Pelan Simpanan


Kelayakan: 

Pendeposit 
 • Warganegara Malaysia. 
 • Berumur 18 tahun keatas atau sebelum mencapai 64 tahun. 
Penerima Manfaat 
 • Warganegara Malaysia. 
 • Berumur 1 hari sehingga sebelum mencapai 29 tahun. 
 • Penerima manfaat terdiri daripada diri sendiri/anak/anak jagaan yang sah sahaja. 
Lain-lain
 • Setiap pendeposit hanya boleh membuka satu akaun untuk setiap penerima manfaat. 
 •  Pendeposit yang berbeza boleh membuka akaun bagi penerima manfaat yang sama.
Pengeluaran/Penutupan Akaun: 

Pengeluaran 
 • Pendeposit hanya boleh membuat pengeluaran selepas 3 tahun dari tarikh pembukaan akaun dan jumlah minima yang perlu ada didalam akaun simpanan adalah sebanyak RM1,000. 
 • Pengeluaran yang tidak memenuhi syarat diatas tidak akan diproses. 
Penutupan Akaun
 • Pendeposit dibenarkan menutup akaun pada bila-bila masa dengan mengemukakan permohonan kepada PTPTN. 
 • Pendeposit akan menerima semua simpanan dalam akaun SSPN-i termasuk dividen tahunan dan nilai simpanan pada syarikat takaful (jika ada).
Pelepasan Taksiran Cukai: 
 • Pelepasan taksiran cukai pendapatan diberikan maksimum hingga RM6,000 bagi simpanan bersih SSPN-i Plus dan SSPN-i tahun semasa di bawah Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN-i). 
 • Melalui SSPN-i Plus,pendeposit boleh menikmati tambahan pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas sumbangan takaful yang dibayar kepada pengendali takaful maksimum hingga RM6,000 di bawah Insuran Nyawa dan KWSP. 
 • Jika berlaku kematian ke atas penerima manfaat, pendeposit tidak lagi layak menuntut pelepasan taksiran cukai pendapatan atas simpanan bersih yang dibuat selepas tarikh kematian penerima manfaat.

Pembukaan Akaun

Untuk membuat pembukaan akaun atau penambahan deposit bagi SSPN-i Plus, anda hadir ke kaunter / pejabat PTPTN berdekatan dan pembukaan SSPN-i Plus turut dibuat melalui ONLINE  di https://sspniplusonline.ptptn.gov.my/sspniplusonline/?id=000003913.


26 July 2017

Rahsia RM1 Sehari 

24 July 2017

PEMENANG CABUTAN WOW SSPN-i PLUS SUKU TAHUN SIRI PERTAMA 2016/2017 & ANUGERAH EJEN PEMASARANSSPN-i Plus - Tabung Pendidikan Anda ....Jom simpan duit raya dalam SSPN-i Plus


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...