21 March 2009

Kursus Pengurusan Projek

Kursus Pengurusan Projek :
Aplikasi Perisian Microsoft Project dalam penyediaan program kerja dan pengawalan kemajuan kerja
Tarikh : 20 - 22 Mac 2009
Tempat : The Legend Water Chalets, Port Dickson

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...