30 March 2011

Cuti Rehat

Cuti Rehat

Rujukan : Perintah Am 2, 7 hingga 11 dan 60 Bab ‘C’
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 20 Tahun 2005
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14 Tahun 2008

Tujuan : Diberi untuk tujuan kecekapan dan kepentingan pegawai.

Syarat :

  • Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan.
  • Diluluskan oleh Ketua Jabatan

Kadar :

a) Lantikan Sebelum 1 September 2005

Kumpulan/ Gred

Di Bawah 10 Tahun Perkhidmatan

Genap 10 Tahun Perkhidmatan Dan Lebih

Pengurusan Tertinggi

30 hari

35 hari

31- 54

30 hari

35 hari

21- 30

25 hari

30 hari

1 – 20

20 hari

25 hari

b) Lantikan Mulai 1 September 2005

Kumpulan/ Gred

Di Bawah 10 Tahun Perkhidmatan

Genap 10 Tahun Perkhidmatan Dan Lebih

Pengurusan Tertinggi

30 hari

30 hari

31- 54

30 hari

30 hari

21- 30

25 hari

30 hari

1 – 20

20 hari

25 hari

c) Terima Tawaran Opsyen Dan Lantikan Mulai 1 Januari 2009

Kumpulan/ Gred

Di Bawah 10 Tahun Perkhidmatan

Genap 10 Tahun Perkhidmatan Dan Lebih

Pengurusan Tertinggi

25 hari

25 hari

31- 54

25 hari

25 hari

21- 30

25 hari

25 hari

1 – 20

20 hari

25 hari

Agensi Terlibat : Perkhidmatan Awam

Tarikh Kuat Kuasa : 1 November 2002 (PP Bil. 4 Tahun 2002), 1 September 2005 (PP Bil. 20 Tahun 2005), 1 Januari 2009 (PP Bil.14 Tahun 2008).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...