26 September 2011

Bayaran Balik Letak Kereta

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2009 berhubung Bayaran Balik Letak Kereta yang diberikan kepada pegawai Perkhidmatan Awam yang disahkan oleh Ketua Jabatan yang menggunakan kenderaan bagi menjalankan tugas rasmi dan menyewa ruang letak kereta di pejabat masing-masing adalah berdasarkan kadar sebenar atau maksimum RM 90.00 sebulan mengikut mana yang lebih rendah.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...