16 September 2011

Selamat menyambut ulang tahun penubuhan Malaysia ke-48

.:. Selamat menyambut ulang tahun penubuhan Malaysia ke-48 sebagai warga sebuah negara yang merdeka, berdaulat, demokratik, aman, makmur dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-54


Satu bangsa, satu Negara, satu matlamat .:.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...