14 October 2011

Perdana ..

Sempena Pertandingan Sukan BPH 2011 yang akan diadakan, satu perjumpaan bersama ahli Kumpulan 5 (Perdana) telah diadakan pada 13 Oktober 2011 di Bilik Mesyuarat Aras 4 bagi menyusun pasukan, strategi, program, jawatankuasa bagi memastikan kejuaraan adalah milik kumpulan 5 (Perdana)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...