18 October 2011

VMS

Mungkin ada yang tidak mengetahui apa itu VMS. VMS adalah singkatan bagi 'Variable Message Systems' atau lebih mudah dipanggil Sistem Paparan Maklumat.
Bagi KK, penyampaian maklumat trafik melalui Sistem Paparan Maklumat (VMS) adalah penting bagi pengguna jalan raya/lebuhraya mengetahui aliran trafik. Cuma malangnya, kadangkala maklumat tidak dikemaskini dan kosong selain kedudukan VMS hendaklah di lokasi yang tepat. 
Apa pun syabas dan terima kasih kepada pihak yang berkaitan seperti PLUS yang menyediakan Sistem Paparan Maklumat ini.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...