01 November 2011

Keikhlasan ....

Satu hari nanti manusia akan diperlihatkan oleh Allah tentang keikhlasan manusia yang lain. Jangan berhenti memberi kebaikan semata-mata kerana tidak dapat penghargaan. Jangan mengharap terima kasih daripada manusia atas kebaikan yang kita buat kepadanya, kerana umumnya manusia tidak pandai berterima kasih.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...