08 December 2011

Klasifikasi Perkhidmatan

SEMAKAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN

15. Semakan semula skim perkhidmatan adalah berdasarkan perubahan semasa yang memerlukan Perkhidmatan Awam yang relevan untuk menarik dan mengekalkan modal insan terbaik dan menguasai kemahiran pelbagai (multi-skilling) selaras peningkatan ekspektasi pelanggan. Urusan penyemakan semula skim perkhidmatan merangkumi penggubalan skim perkhidmatan baru, penambahbaikan skim perkhidmatan sedia ada dan penjumudan skim perkhidmatan.

Lampiran B1 : Klasifikasi Perkhidmatan

16. Sebanyak 21 Klasifikasi Perkhidmatan sedia ada dikekalkan berasaskan persamaan peranan, bidang dan fungsi seperti di Lampiran B1. Walau bagaimanapun, terdapat perubahan nama dan kod kepada beberapa Klasifikasi Perkhidmatan seperti di Jadual 4.

Jadual 4: Perubahan Nama dan Kod Klasifikasi Perkhidmatan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...