30 January 2012

Gaji Januari & Februari masih SSM .....

Apakah mungkin hingga Mac 2012 lak ...Cuma yang menarik, pembayaran pelarasan gaji berdasarkan SBPA hanya akan dibuat setelah semakan semula SBPA dimuktamadkan, dengan mengambil kira tarikh kuat kuasa SBPA pada 1 Januari 2012. Kira dapat tunggakan. Itupun kalau dah SBPA tu dah dimuktamadkan. 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...