10 January 2012

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) 2012


WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN
P.U. (A) 1/2012
- Akta Perlembagaan Persekutuan
Telah Diwartakan Dan Berkuatkuasa Pada 01 Januar1 2012

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...