31 March 2012

KENAIKAN KADAR BANTUAN SARA HIDUP

KENAIKAN KADAR BANTUAN SARA HIDUP

Muat turun : PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2012

Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan untuk memberi kenaikan kadar Bantuan Sara Hidup (Cost of Living Assistance- COLA) kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan.

Kadar bagi Kawasan A adalah dikekalkan. Kadar baru Bantuan Sara Hidup bagi Kawasan B dan Kawasan Lain adalah ditetapkan seperti di Jadual berikut:

Jadual: Kadar Baru Bantuan Sara Hidup

Kawasan A dan B adalah berdasarkan kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan yang ditetapkan seperti berikut:

Pihak Berkuasa Tempatan - Kawasan A
Pihak Berkuasa Tempatan - Kawasan B

Pekeliling perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 April 2012

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...