24 July 2017

Ketahui apakah itu Geran Sepadan

Ketahui apakah itu Geran Sepadan yang menawarkan insentif percuma RM50 kepada pendeposit yang membuka akauan SSPN-i/SSPN-i Plus untuk anak yang berdaftar tahun 1 di sekolah bantuan penuh kerajaan pada tahun 2017.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...